Wannafind bliver til DanDomain og ScanNet. Nye kunder vil blive henvist til én af disse, mens eksisterende kunder fortsat kan købe produkter via kontrolpanelet eller ved at kontakte os.

Vi oplever desværre i øjeblikket driftsforstyrrelser


Søgning i Outlook på Hosted Exchange

Tidspunkt: 15-03-2024 09:13:00
Forventet sluttidspunkt: 19-04-2024 10:00:00


Efter seneste sikkerhedsopdatering af Hosted Exchange, kan brugere opleve problemer med at søge i Outlook. Hvis man har adgang til "Include Older Results" i Outlook, så vil dette afhjælpe problematikken. Alternativt kan man vælge "Let's look on your computer instead" for at søge i den lokale Outlook cache. Søgning i webmailen virker fortsat, hvis nævne løsninger ikke er tilstrækkelige.

Problemet kan også afhjælpes med følgende to PowerShell-kommandoer hos klienten:

New-ItemProperty -Path "HKCU:\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Search" -Name "DisableServerAssistedSearch" -PropertyType DWORD -Value "1"
New-ItemProperty -Path "HKCU:\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Search" -Name "DisableServerAssistedSuggestions" -PropertyType DWORD -Value "1"

Microsoft er opmærksomme på problemet og arbejder på en løsning.Planlagte opdateringer


Planned Opgradering af infrastruktur på OnPay betalingsløsning

Tidspunkt: 17-04-2024 00:30:00

Forventet sluttidspunkt: 17-04-2024 02:30:00

Årsag til afvikling: Planlagt opgradering af infrastruktur Kunder med følgende services kan blive påvirket under servicevinduet i form af manglende netværksadgang til servicen: Betalingsgateway

Risiko for nedetid: Høj. Selvom de berørte dele indgår som del i et redundant setup, kan platformen være utilgængelig, da kritiske komponenter opdateres. Forventede længste udfald er på 10 min.


tsm7.zitcom.dk - Backup server flyttes til andet datacenter

Tidspunkt: 17-04-2024 07:00:00

Forventet sluttidspunkt: 17-04-2024 15:00:00

Vi flytter tsm7.zitcom.dk til et nyt datacenter i angivet tidsrum.

I forbindelse med flytningen, vil der ikke være adgang til hverken backup eller restore.
Når flytningen er gennemført, vil det igen være muligt at gennemføre backup på normal vis.

Efter flytningen er gennemført skal der laves en eftersynkronisering af data, hvilket kan påvirke proceduren for restore af data.
Hvis du oplever problemer med restore af data i ugerne efter flytningen, bedes du kontakte vores support hurtigst muligt, således vi kan assistere dig.
Det vil altid være muligt at kunne gennemføre en restore, men processen kan desværre kræve manuel assistance fra vores support indtil eftersynkroniseringen er gennemført.

Hvis der normalt køres backup i tidsrummet, kan der forekomme fejl i backup kørslerne. Disse fejl vil automatisk forsvinde igen, når TSM serveren igen er online eller backup jobs køres igen. Desuden kan det kræve genstarte af TSM Scheduler services på serverne der kører TSM backup.

Vi beklager de gener som dette måtte give.