Startpakke


Start- og udvidet pakke


Standard bruger
Begrænset bruger
Fuld bruger
Begrænset bruger
Pris pr. bruger
kr. 585,00 pr.md.
kr. 295,00 pr.md.
kr. 645,00 pr.md.
kr. 295,00 pr.md.
Oprettelse af ny(e) bruger(e) kr. 295,00 kr. 295,00
Oprettelse af ny løsning
kr. 1290,00
kr. 1290,00
Dedikeret server (6+ brugere)
kr. 0,00 pr. md.
kr. 0,00 pr. md.
Dedikeret server (1-5 brugere)
kr. 350,00 pr. md.
kr. 350,00 pr. md.
Oprettelse af dedikeret server kr. 1290,00 kr. 1290,00
Økonomistyring
Startpakke Start- og udvidet pakke
Generelt
Finans (basis)
Kontoskema
Allokeringer
Grundlæggende XBRL
Budgetter
Ændringslog
Konsolidering
Hensættelser
Likviditetsbudget
Intercompany bogføring
Ansvarscentre
Omkostningsregnskab
Anlægsaktiver
Anlægsaktiver (basis)
Allokeringer (anlæg)
Forsikring (anlæg)
Vedligeholdelse (anlæg)
Omklassificering (anlæg)
Dimensioner (basis)
Avancerede dimensioner
Ubegrænsede virksomheder
Flere valutaer
Likviditetsstyring
Bank
Elektroniske betalinger og direkte debitering
Afstemning af ind-/udgående banktransaktioner
Bankafstemning
Checkudskrivning
Salg, marketing og servicestyring
Startpakke Start- og udvidet pakke
Salg og marketing
Kontaktstyring
Kampagnestyring
Kontaktklassificering
Interaktionslog (kommunikation)
Logføring af mails for Microsoft Exchange Server
Leads (Pipeline)
Integration med Outlook
Opgavestyring
Microsoft Dynamics CRM-integration
Servicestyring
Styring af servicekontrakter
Serviceplanlægning
Styring af serviceartikler
Styring af serviceordrer
Styring af servicepriser
Workflow
Generelt
Salg og marketing
Køb og integration
Workflowgrupper og -funktioner
E-services
Elektronisk fakturering
Valutakurser
Dokumentstyring
Indgående dokumenter
OCR (Optical Character Recognition)
OCR (Optical Character Recognition)
Projektstyring
Startpakke Start- og udvidet pakke
Ressourcer
Ressourcer (basis)
Kapacitetsstyring
Flere omkostninger
Sager
Timesedler
Logistik (Supply Chain Management)
Startpakke Start- og udvidet pakke
Salg og tilgodehavender
Tilgodehavender (basis)
Alternative leveringsadresser
Salgsfakturering
Salgsfakturarabat
Salgslinjerabat
Salgslinjeprissætning
Salgsordrer
Styring af salgsreturvareordrer
Speditører
Kalendere
Kampagnepriser
Beregning af leveringstid
Salgsmoms Startpakke Start- og udvidet pakke
Salgsmoms
Køb og betalinger
Alternative ordreadresser
Betalinger (basis)
Direkte leverancer
Købsfakturaer
Købslinjerabat
Købsfakturarabat
Koebslinjepriser
Styring af købsordrer
Styring af købsreturvareordrer
Rekvisitioner
Lager
Lager (basis)
Analyserapporter
Alternative kreditorer
Placering
Varebudgetter
Varegebyrer
Varereferencer
Erstatningsvarer
Varesporing
Montageordrer
Overflytning mellem lokationer
Flere lokationer
Katalogvarer
Pluk
Lagervarer
Løbende optælling
Læg-på-lager
Standardkostpriskladde
Lagermodtagelse
Lagerleverance
Lagerstyring
Automated Data Capture System (ADCS)
Placeringer
Interne pluk og læg-på-lager
Warehouse Management
Produktion
Startpakke Start- og udvidet pakke
Produktion (basis)
Produktionsordrer
Styklister
Smidig produktion
Smidig produktion
Versionsstyring
Behovsplanlægning
Behovsplanlægning (basis)
Produktionsforecast
Kapacitetsplanlægning
Kapacitetsplanlægning (basis)
Begrænset kapacitet
Arbejdscentre
Human Ressource Management
Startpakke Start- og udvidet pakke
HR (basis)
Sprog
Startpakke Start- og udvidet pakke
Flere dokumentsprog
Flere sprog
Andet
Startpakke Start- og udvidet pakke
Udvidede tekster
Intrastat
Opgavekø (batch-afvikler)
Årsagskoder
Datterselskab (ubegrænset)
Ubegrænsede regnskaber
Brugere og adgangskoder
Konfiguration og udvikling
Startpakke Start- og udvidet pakke
Page Designer (skærmbilleder)
Rapportdesigner
XML-port Designer
Query Designer (forespørgsler)
Applikationsobjekter
Startpakke Start- og udvidet pakke
Codeunits (kodeenheder)
Rapporter
Tabeller
XML-porte
Queries (Forespørgsler)
Pages (Skærmbilleder)


Når man vælger at hoste sin NAV 2016 løsning, så er prisen inkl. SQL og NAV service, samt en lokal Windows-klient.
Ønsker du at se hvad du får mere ved at vælge en NAV 2016 i forhold til din nuværende løsning kan du bruge dette sammenligningsværktøj fra Microsoft >>